ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor consumenten reviews en recensies

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de consumenten reviews en recensies service (de ‘CRR Service’) aangeboden door Kiehl’s, handelend via L’Oréal Belgilux SA. op haar website http://kiehls.be/nl/ . U mag de CRR-service niet gebruiken als u een werknemer bent van Kiehl’s of een van de aan haar gelieerde ondernemingen.

 

I. Algemene Voorwaarden

 

Door een review (ookwel: beoordeling) op de site te plaatsen, verklaart en garandeert u dat:

 • uw beoordeling voldoet aan de gebruiksvoorwaarden van de site en aan deze algemene voorwaarden;
 • u de auteur bent van de beoordeling, dat u de identiteit van een andere persoon niet steelt, en dat u geen vals e-mailadres gebruikt of anderszins misleidend bent over de oorsprong van uw beoordeling;
 • uw beoordeling uw originele werk is en geen inbreuk maakr op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • alle inhoud die u plaatst, waarheidsgetrouw en nauwkeurig is.

U gaat er verder mee akkoord en garandeert dat u geen inhoud zult indienen:

 • die u identificeert voor andere consumenten (gebruik dus niet uw volledige naam en in plaats daarvan alleen uw voornaam of een "bijnaam");
 • die informatie (inclusief prijsstelling) bevat over Kiehl’s concurrenten of hun producten (namelijk andere fabrikanten en / of distributeurs en / of detailhandelaren van gezondheids- en schoonheidsproducten);
 • die geen verband houdt met het doel van het beoordelen van de producten die op de Site worden vermeld;
 • waarvoor u enige vergoeding of een financieel voordeel ontvangt van een derde partij of die kan worden opgevat als een advertentie of een verzoek om te kopen (inclusief alle inhoud die zaken wegleidt van Kiehl’s);
 • die alle informatie bevat die verwijst naar andere websites, URL-adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers;
 • die feitelijke, of instructies bevat over het maken van, computervirussen of andere potentieel storende of schadelijke computerprogramma's of bestanden.

Kiehl’s behoudt zich het recht om toegang te limiteren of schorsen van elke gebruiker die deze gebruiksvoorwaarden schendt en om te weigeren om commentaar te plaatsen, te wijzigen, te bewerken of te verwijderen die Kiehl’s acht, naar eigen goeddunken, dat deze de algemene voorwaarden schenden. Bovendien behoudt het zich het recht voor om niet te publiceren:

 • dubbele inhoud;
 • lege beoordelingen;
 • recensies in een taal die niet Nederlands zijn;
 • elke onverstaanbare inhoud (zoals inhoud die willekeurige tekens en betekenisloze woordreeksen bevat).

Kiehl’s kan niet garanderen dat u de inhoud die u heeft ingediend, kunt bewerken of verwijderen. Voordat ze worden geplaatst, worden beoordelingen en schriftelijke opmerkingen beoordeeld om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden. Beoordelingen en schriftelijke opmerkingen worden over het algemeen gepost binnen 1 maand.

 

II. Persoonlijke data

 

Door uw e-mailadres in te dienen in verband met uw beoordeling (ookwel: review), stemt u ermee in dat Kiehl’s en zijn externe dienstverleners uw e-mailadres kunnen gebruiken om contact met u op te nemen over uw beoordeling en als u daarmee instemt, voor marketing doeleinden.

Raadpleeg hier ons privacybeleid voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens.
 

III. Intellectueel eigendom

 

Voor elke recensie die u plaatst, verleent u Kiehl’s een royaltyvrije, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde en voor de wettelijke periode van bescherming van intellectuele-eigendomsrechten zoals gedefinieerd door de Nederlandse en buitenlandse wetten en internationale verdragen (inclusief latere aanvullende of wijzigende voorschriften) licentie voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, aanpassen, bewerken, distribueren, vertalen, maken van afgeleide werken van, opnemen in andere werken, verspreiden en anderszins exploiteren van dergelijke inhoud en / of dergelijke inhoud opnemen in elke vorm, medium of technologie. U erkent hierbij dat Kiehl’s uw beoordeling mag vertalen en publiceren op haar sociale media pagina's Facebook, Instagram, Youtube en Twitter en op elke buitenlandse versie van haar website Kiehl’s. Hierbij wordt u erop gewezen dat een dergelijke publicatie de naam (of de roepnaam zoals hierboven aanbevolen) kan bevatten die u hebt gebruikt om uw beoordeling te plaatsen.

 

IV. Contact Informatie

 

Als u zich zorgen maakt of klachten hebt over eventuele Kiehl’s producten en de toepassing ervan, neemt u dan hiercontact op met Kiehl’s. Kiehl’s behoudt zich het recht voor om uw beoordeling te verwijzen naar zijn klantenservice in plaats van deze te publiceren als Kiehl’s van mening is dat uw beoordeling op deze manier beter zou kunnen worden afgehandeld.